0 comments Thursday, July 15, 2010

5800 XpressMusic Wallpaper #6
Title: Beach and Sea
Dimensions: 640 x 360
Colour: True Colour
Copyright: Me Design Studio
Picture Source: Stock.XCHNG 
Recommended Phone: Nokia S60 and iPhone


0 comments


Teori McClelland 

Teori McClelland sudah digunakan dengan meluasnya oleh ahli-ahli psikologi lain ntuk mengkaji ciri-ciri personaliti pejaya, iaitu individu-individu yg sangat berkehendak kepada kejayaan . Antara hasil daripada kajian mereka ialah:
  1. Individu-individu itu sengaja mencari tugas-tugas yg banyak memberi cabaran.
  2. Mereka mahu supaya diberikan tanggungjawab yg menghendaki mereka membuat pelbagai keputusan.
  3. Mereka mahu supaya tugas-tugas yg mereka jalankan itu diberi penilaian demi mencapai kemajuan.
  4. Mereka akan melaksanakan tugas-tugas mereka dengan lebih baik lagi apabila tugas-tugas itu penuh dengan tanggungjawab, mengandungi kepelbagaian, diberi penilaian dan mereka diberi kebebasan. Sebaliknya individu-individu yg bukan pejaya tidak menunjukkan hasil yg lebih baik apabila mereka diberi tugas-tugas yg memiliki ciri-ciri seperti itu.
  5. Individu-individu pejaya cenderung menjadi usahawan.
  6. Mereka memiliki dorongan yg kuat untuk memajukan diri mereka dengan daya usaha sendiri.

Salah satu tingkah laku menonjol personaliti pejaya ialah mereka itu berminat bercakap dan mendengar perbincangan yg mengandungi topik-topik tertentu sahaja, seperti topik-topik yg menggambarkan peluang –peluang kemajuan kepada status mereka, keuntungan ekonomi, ataupun peningkatan kuasa yg mereka miliki.

Ciri-ciri personaliti pejaya lebih kerap terdapat di kalangan keluarga kelas menengah, di mana baik ibu bapa mahupun anak-anak mereka sama-sama memiliki ciri-ciri itu. Nampaknya anggota kelas menengah lebih kuat berusaha untuk mencapai kejayaan yg lebih tinggi dengan harapan mereka dapat menembusi kelas sosioekonomi atasan. Kajian menunjukkan keluarga-keluarga daripada kelas bawahan dan juga kelas atasan melahirkan lebih ramai anak-anak yg tidak memiliki ciri-ciri pejaya, iaitu anak-anak mereka tidak sangat berkehendak kepada kejayaan.

Teori McClelland juga dikenali sebagai teori keperluan-keperluan yg dipelajari. Beliau mengatakan keperluan-keperluan manusia tidak bersifat semulajadi atau fitrah. Sebaliknya, apa yg lazimnya dianggap keperluan adalah sebenarnya tingkah laku yg dipelajari melalui perkara-perkara dan peristiwa-peristiwa yg dialami oleh seseorang individu itu sepanjang hidupnya. Segala tingkah laku seseorang individu itu mencerminkan bagaimana individu berkenaan mempersepsi segala situasi yg dialami dan juga mencerminkan perkara-perkara yg mendorongnya melakukan apa yg dilakukannya.

Lazimya wang menjadi pendorong penting kepada manusia. Tetapi, menurut McClelland, wang tidak berapa mendorong orang-orang yg memiliki keperluan pencapaian yg amat tinggi disebabkan orang-orang itu memang sudah sedia memiliki dorongan yg sangat tinggi untuk berjaya. Sebaliknya bagi orang-orang yg rendah keperluan pencapaiannya, mereka sangat terdorong oleh wang. Apabila mereka ditawarkan wang, mereka akan bekerja lebih kuat.
Bagi orang-orang yg memiliki keperluan pencapaian yg amat tinggi, wang hanyalah sejenis maklum balas dan sejenis pengiktirafan sahaja kepada kejayaan daya usaha mereka. Apabila mereka berjaya, mereka menganggap ganjaran wang adalah bukti bahawa mereka sudah berjaya.

Jadi, mana satu personaliti anda? 


Sumber: Email


0 comments Wednesday, July 14, 2010

5800 XpressMusic Wallpaper #5  
Title: Beach and Sea 
Dimensions: 640 x 360 
Colour: True Colour 
Copyright: Me Design Studio 
Picture Source: Stock.XCHNG 
Recommended Phone: Nokia S60 and iPhone